top of page
JOSKINTZA TAILERRA 
TALLER DE COSTURA
 • Joskintzaren ofizioa eta josteko makinen erabilpena ikasi. Josteko makinak etxekoak eta industrialak (erremailatzailea, errekubritzailea eta zuzena) dira.

 • Lanerako ohiturak jaso, hala nola puntualitatea, asistentzia, konpromesua, ordena eta garbitasuna etabar.

 • Parte hartzaileei baliabide ekonomikoak eman, gizarte eta lan insertsioan aukera gehiago izan dezaten.

 • Formar en el oficio de costura, manejo de máquinas domésticas e industriales (remalladora, recubridora y recta).

 • Adquirir hábitos de trabajo como puntualidad, asistencia, compromiso, orden y limpieza, etc.​​

 • Dotar de recursos económicos a las personas participantes para que tengan más oportunidades de inserción socio-laboral.

MURALAK
MURALES
 • Lan talde heterogeneoak sortu muralaren fase desberdinetarako.

 • Herriko kolektibo desberdinen parte hartzea lortu.

 • Bertako kale artistak mural kolektiboen sorkuntzara hurbildu.

 • Crear grupos de trabajo heterogéneos para las distintas fases del mural.

 • Conseguir la participación de distintos colectivos del pueblo.

 • Acercar a artistas urbanos locales a la creación en grupo de murales.

SENTSIBILIZAZIOA
SENSIBILIZACIÓN
 • Migrazio prozesuak bistaratu.

 • Neska-mutikoak urkoa norbera bezala ikusteko sentsibilizatu.

 • Genero ekitatean sentsibilizatu.

 • Visibilizar los procesos migratorios.​

 • Sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes de la necesidad de ver al otro como igual.

 • Sensibilizar sobre el tema de equidad de género

bottom of page